FOTOGRAFIE & FILM

< TERUG NAAR FOTOGRAFIE OVERZICHT

PAUL FLEMING
UITGELATEN

In vervolg op zijn serie duiven op de Dam, die door het Groninger Museum in zijn geheel is aangekocht, is de Amsterdamse fotograaf Paul Fleming de wereld van een diersoort ingedoken die dichter bij de mens staat: de hond. Door letterlijk met hen door de modder te kruipen neemt hij hun perspectief over, wat een verrassende, dynamische zwart-wit fotografie oplevert.

Tekst: Jan Cremer
Vormgeving: Henrik Barends
64 pagina's 21 x 14 cm geïllustreerd
ISBN 90 71877 58 2
15,00 EuroFOTO'S VAN VIJFTIG
HOOGTEPUNTEN UIT DE COLLECTIE VAN HET PRENTENKABINET, LEIDEN

Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van deze belangrijke collectie is voor de publicatie Foto's van vijftig uit deze verzameling een keuze gemaakt van foto's uit de jaren vijftig.
Dit kloeke boek beoogt een representatief beeld te geven van de Nederlandse fotografie uit deze periode. Er is werk ogenomen van o.a. Emmy Andriesse, Eva Besnyo, Cas Oorthuys, Ad Windig, Carel Blazer, Ed van der Elsken, Victor Meeussen, Pim van Os, Willy Schurman, Nico Zomer en Steef Zoetmulder.

Redactie: Ingeborg TH. Leijerzapf en
Doris Wintgens-Hotte
Vormgeving: Henrik Barends
152 pagina's 23 x 29 cm geïllustreerd
ISBN 90 71877 79 5
UITVERKOCHTFOTOVOORKEUREN

Naar aanleiding van het afscheid van Ingeborg Leijerzapf - na 35 jaar - als conservator van het Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek Leiden hebben vijftig auteurs, onder wie collega's, oud-studenten, conservatoren, historici en publicisten, voor dit boek met enthousiasme een foto uit het bezit van het Prentenkabinet gekozen. De artikelen zijn geschreven vanuit verschillende invalshoeken en diverse disciplines en laten daardoor een veelzijdige blik op de rijke fotocollectie van het Prentenkabinet en op de fotografie zien. De vroegste foto is een groepsportret uit ca. 1848 gemaakt in Rotterdam, de jongste foto dateert uit 2007 en is van Siebe Swart, die de maakbaarheid van het Nederlandse landschap vastlegde.

Samenstelling : Joke Pronk en Tineke de Ruiter
Vormgeving: Henrik Barends
220 pagina's 16 x 22 cm
ISBN 978 90 78068 150
22,00 EuroCAREL VAN HEES
>PLAY: A PHOTOGRAPHIC RECORD

Onmacht, vitaliteit, liefde, agressie...
Drie jaar lang richtte fotograaf Carel van Hees zijn camera op jongeren. Hij focuste steeds op hun karakters, uitstraling en energie. Zijn intense zwart-wit fotografie wortelt in een sterke Nederlandse traditie van human intrest fotografie. Van Hees vervulde zijn lang gekoesterde wens om fotografie met geluid te combineren. Leo Anemaet verwerkte een bonte verzameling geluidsimpressies tot een CD, die in het boek de gedrukte tekst geheel vervangt.

CD ism Leo Anemaet en Ingrid Smits
240 pagina's 23 x 32,5 cm geïllustreerd
Gezamenlijke uitgave van Paradox en Voetnoot
ISBN 90 71877 60 4
45,50 Euro< TERUG NAAR FOTOGRAFIE OVERZICHT